Nyheder

CORONA RETNINGSLINJER

CORONA RETNINGSLINJER

Jeg følger naturligvis med i myndighedernes udmeldinger og retningslinjer. En ny hverdag, hvor vi alle er nødt til  at forholde os til coronapasset, på den ene eller anden måde  er en realitet. Samtidig vil jeg også helt tydeligt melde ud, at du naturligvis er velkommen til en behandling, hvis du er fritaget for test og coronapas, så vel som brug af mundbind. Det er du nemlig i din frie ret til at være jf. loven. Du skal blot være afklaret på forhånd (dvs. inden behandlingen), om du er undtaget eller ej.

Du kan læse om det juridiske i bekendtgørelsen (BEK nr 579 af 31/03/2021) under de forskellige paragraffer: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/579. Nedenfor er indført de vigtigste paragraffer, du bør kende:

CORONAPAS
§ 13. Ved et coronapas forstås dokumentation for
1) et negativt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
2) et positivt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget eller
3) et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 5.

Stk. 6. Dokumentation efter stk. 1 kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

UNDTAGELSE MUNDBIND:
§ 9. Kravet om mundbind eller visir i § 7, stk. 1 og 2, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

UNDTAGELSE TEST
§ 15. § 14, stk. 1, gælder ikke for følgende:
1) Børn under 15 år.
2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.
4) Personer, der tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, jf. stk. 2.

Fremviser du ikke test, coronapas eller bærer mundbind eller visir, går jeg naturligvis ud fra, at du er fritaget. Det kræver hverken dokumentation eller lægeerklæring. Du bestemmer selv, om du er fritaget fra corona-test af medicinske, fysiske eller psykiske årsager, og du skal ikke dokumentere dette, da loven ikke foreskriver det.

Jeg ville ønske, at du som klient hos mig ikke var nødt til at tage stilling til alle disse retningslinjer og blot på helt almindelig og tillidsfuld facon kunne komme til behandling hos mig. Men myndighederne vil det anderledes med de nye gældende retningslinier. En ting er helt sikker.  Alle er stadig velkomne hos mig – med uden coronapas.Book en tid nu fra den 6/4 eller læs mere om kropsterapi her